مشخصات زیر را وارد نمایید
اجباری*
اجباری*
اجباری*
مشخصات ورق گالوانیزه

وزن ورق

هزینه خرید ورق

محاسبات گلمیخ

تعداد کلمیخ مورد نیاز

هزینه خرید گلمیخ و سرامیک مورد نیاز

سایر هزینه ها

وزن رول فرمینگ

هزینه رول فرمینگ


مقدار فلاشینگ

هزینه فلاشینگ


مقدار میخ چاشنی

هزینه میخ چاشنی


هزینه حمل


هزینه اجرای کامل

گروه صنعتی بایرایرانیان

پیش فاکتور خرید و اجرای عرشه فولادی

# شرح کالا مقدار قیمت واحد قیمت کل
1 ورق عرشه فولادی 0 0 0
2 رول فرمینگ 0 0 0
3 گلمیخ و حلقه سرامیکی 0 0 0
4 فلاشینگ 0 0 0
5 میخ چاشنی 0 0 0
6 حمل 0 0 0
7 اجرای کامل 0 0 0
جمع کل 0

درحال ساخت فایل pdf, لطفا صبر کنید...